Αλιεύσαμε από το ίντερνετ αυτό το σκίτσο που αποτυπώνε με τον πιο εύστοχο τρόπο τον εκφασισμό της Βραζιλίας μετά την εκλογή Μπολσονάρο.