Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε

Η σελίδα “No Budget Epics” έπεσε ύστερα από οργανωμένα reports φασιστών! Μπορείτε να βοηθήσετε κάνοντας αντι-report! Οι οδηγίες βρίσκονται στην εικόνα και το προτεινόμενο κείμενο είναι το εξής: The page, “No_Budjet_Epics” (facebook.com/nbepicsart), was wrongfully reported, as promoting-through a post-self harm and/or suicide. Any depiction used, relative to the subject, was used in a contrasting way to those practices. Its purpose was to create a dissuasive attitude towards them, and address them as a social subject that needs to be taken under consideration. With all that in mind, I request that “No_Budjet_Epics” (facebook.com/nbepicsart), is restored as soon as possible.