Ο Jo Di Graphics κάνει έναν πού ενδιαφέρο συλλογισμό…