Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει τις ομοιότητες του σήμερα, με τον ρατσισμό που δέχτηκαν οι Έλληνες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία  Αυγή, 26.10.2018