Πηγή: Jo Di Graphics

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως είπαν οι ορκωτοί ελεγκτές, μέσα σε μία τετραετία πληρώθηκαν 87,1 εκατ. ευρώ ως δαπάνες ειδικού σκοπού, αλλά τα ποσά αυτά δεν βρέθηκαν στους απολογισμούς!

Συγκεκριμένα πληρώθηκαν:

2010: 37,5 εκατ. ευρώ

2011: 17 εκατ. ευρώ

2012: 15,3 εκατ. ευρώ

2013: 17,3 εκατ. ευρώ