Ο Jo Di Graphics σχολιάζει την θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας, στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης (2017). Τα στοιχεία από την Eurostat.