Ο Πάνος Ζάχαρης σχολιάζει κάτι για κάποιο μαχαίρι…

Πηγή: ΕΦΣΥΝ