Πηγή: Jo Di Graphics

λέει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών