Δημιουργός: Jo Di Graphics

 

στοιχεία: ΟΟΣΑ

Ελλάδα Ευρωζώνη
1995 9,20%  
1996 6,50%  
1997 3,20%  
1998 2,70%  
1999 1,40% 8,20%
2000 -1,40% 7,40%
2001 -1,70% 8,15%
2002 -2,00% 8,54%
2003 0,93% 8,60%
2004 1,15% 8,30%
2005 -2,90% 7,30%
2006 -0,05% 6,90%
2007 -1,22% 6,60%
2008 -3,84% 6,80%
2009 -1,12% 8,04%
2010 -6,90% 6,51%
2011 -8,90% 6,05%
2012 -10,90% 5,67%
2013 -16,10% 5,80%
2014 -15,30% 5,90%
2015 -19,30% 5,70%
2016 -20,50% 5,50%