Δημιουργός: Jo Di Graphics

 

στοιχεία: ΟΟΣΑ

ΕλλάδαΕυρωζώνη
19959,20% 
19966,50% 
19973,20% 
19982,70% 
19991,40%8,20%
2000-1,40%7,40%
2001-1,70%8,15%
2002-2,00%8,54%
20030,93%8,60%
20041,15%8,30%
2005-2,90%7,30%
2006-0,05%6,90%
2007-1,22%6,60%
2008-3,84%6,80%
2009-1,12%8,04%
2010-6,90%6,51%
2011-8,90%6,05%
2012-10,90%5,67%
2013-16,10%5,80%
2014-15,30%5,90%
2015-19,30%5,70%
2016-20,50%5,50%