Πηγή: Ημεροδρόμος

Από το Facebook του Νίκου Μπογιόπουλου:
Καθαρά κέρδη της e-food (εξαγορασμένη από το 2015 από την γερμανική Delivery Hero):
2017: 4,8 εκ.
2018: 10,31 εκ.
2019: 23,7 εκ.
2020: 31,6 εκ.
Τα κέρδη αυτά, που το 2020 έφτασαν να ανέρχονται σε 86.575 ευρώ την…ημέρα, η e-food τα απέκτησε μέσα από την δουλειά εκείνων των ανθρώπων που σήμερα θέλει να τους κόψει την ασφαλιστική τους κάλυψη, να τους κόψει τον 13ο και 14ο μισθό, να τους κόψει τις αναρρωτικές άδειες κτλ βαφτίζοντάς τους “αυτοαπασχολούμενους”, “συνεργάτες” ή ακόμα και… “συνεταίρους”.
Αυτό, μια εταιρεία να κερδίζει πάνω 86.500 ευρώ την… ημέρα και να εκβιάζει τον εργαζόμενο για να του αφαιρέσει τα… 10 ευρώ της ασφαλιστικής του κάλυψης και του γλίσχρου “δώρου” του, λέγεται καπιταλισμός. Βέβαια θα το ακούσετε να το περιγράφουν κι έτσι: “Ανάπτυξη για όλους”, “ελεύθερη αγορά”, “δημοκρατία” και λοιπές παπαριές.