Πηγή: Katiousa

Ένα ακόμα βήμα εκσυγχρονισμού προς τη δεκαετία του ’50 καταγράφει στο ενεργητικό της η κυβέρνηση, χάρη στην εγκύκλιο που στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους προσωπάρχες των δημόσιων υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων. Ο εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού πιστοποιείται από το γεγονός πως δε χρειάζεται πλέον να καταφεύγει στην κλασική μέθοδο του χαφιέ με το μπλοκάκι, όπως στην ταινία η κόρη μου η σοσιαλίστρια, αλλά χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα.

Η σχετική εγκύκλιος υπογράφεται από τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινο Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Ι. Σπηλιωτόπουλο, έχει την ένδειξη “ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ” -γιατί το κράτος λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά για τους δικούς του σκοπούς- και ζητά το σύνολο των υπηρετούντων, τον αριθμό και το ποσοστό των υπηρετούντων. Και είναι προφανές πως δε μαζεύει στοιχεία για τους λάτρεις της στατιστικής…

Αναλυτικά η εγκύκλιος έχει ως εξής.

«Θέμα: Αποστολή στοιχείων απεργίας.
Ενόψει της εξαγγελθείσας από την ΑΔΕΔΥ 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την 6 η Μαΐου 2021, παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα και το αργότερο μέχρι την 7 η Μαΐου 2021, το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, τον αριθμό και το ποσοστό των απεργούντων με βάση τους συνημμένους πίνακες.

  1. 1. Τα στοιχεία αυτά να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) με e-mail στο [email protected] ως εξής:
  2. 2. Τα στοιχεία των Υπουργείων και με φροντίδα αυτών τα στοιχεία των εποπτευμένων από αυτά φορέων (ως συνημμένος πίνακας 1).
  3. 3. Τα στοιχεία των Ανεξάρτητων Αρχών (ως συνημμένος πίνακας 2).
  4. 4. Τα στοιχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και με φροντίδα αυτών τα στοιχεία των εποπτευμένων από αυτές νομικών προσώπων και των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού (ως συνημμένος πίνακας 3).

Επειδή έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις ή και μη ανταπόκριση των υπηρεσιών στην οδηγία της παρούσας εγκυκλίου, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποστολή του συνόλου των ζητούμενων στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός της οριζόμενης προθεσμίας προκειμένου η Υπηρεσία μας να διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία. Αν, παρά ταύτα, τούτο δεν καταστεί δυνατό, παρακαλούμε όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας τους λόγους της αδυναμίας.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος».

Αντί επιλόγου ή άλλης κατακλείδας, ας δούμε ένα σχετικό βίντεο.