Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει την διαμόρφωση θεματολογίας…

Πηγή: Αυγή