Ακούστηκε ένας κεραυνός εδώ κοντά και κάτι θυμηθήκαμε…