Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει τις πυρκαγιές και τον ρόλο του Ελληνικού κράτους…

Πηγή: Αυγή