Ο Latuff σχολιάζει την αλλαγή στο Σύνταγμα του Ισραήλ.

Πηγή: Rommanmag