Το κανάλι Youtube «Ιστορική Συνείδηση» παρουσιάζει ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα με προσιτό τρόπο αξιοποιώντας εικόνες, animations και άλλα μέσα. Στην τελευταία δημιουργία του, το κανάλι δημοσίευσε ένα βίντεο για την εκστρατεία στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην σχετική περιγραφή:

10 Δεκεμβρίου του 1918, το Διασυμμαχικό Ανώτατο Συμβούλιο Πολέμου, δηλαδή το Συμβούλιο της Αντάντ, πριν ακόμα τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, στο Παρίσι, αποφασίζει τη συμμαχική επέμβαση στη νεαρή Σοβιετική Ένωση, πρώην Τσαρική Ρωσία, καταλήγοντας στη Συμφωνία ζωνών δράσης. ► Στην αντικομουνιστική αυτή επέμβαση συμμετείχαν 14 καπιταλιστικά κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.