Ένα σκίτσο του Κώστα Γρηγοριάδη για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην Αυστρία. Από την Εφημερίδα των Συντακτών