Πηγή: Popaganda

Η απόφαση του Συμβουλίου Φυλακών Γρεβενών έχει επιδοθεί στο Υπουργείο, αλλά η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής δεν παραγγέλλει τη μεταγωγή. Με δήλωση του συνηγόρου του, που επιδόθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κρατούμενος προαναγγέλλει τη συνέχιση του αγώνα του «Οι ενέργειες σας ισοδυναμούν με βασανισμό και ως τέτοιες θα αντιμετωπιστούν».

Όλη η δήλωση-αίτηση εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
(συμπληρωματικά)

του Δημάκη Βασίλειου του Κ. και της Γ., φοιτητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικου Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κρατούμενου στις φυλακές Κορυδαλλού και ήδη μεταχθέντος στις φυλακές Γρεβενών, διά του συνηγόρου του Καμπαγιάννη Αθανάσιου, δικηγόρου Αθηνών

προς

Τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κα. Σοφία Νικολάου
Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κο. Μ. Χρυσοχοϊδη

«Όπως καλά γνωρίζετε, ο κρατούμενος έχει ήδη υποβάλει προς εσάς την από 28/4/2020 αίτηση/υπόμνημα μετά των συνημμένων σχετικών εν όσω βρισκόταν σε απεργία πείνας (από 21/4) και δίψας (από 27/4). Την αίτηση αυτή τη διαβίβασε η πρώτη από εσάς, με δική της πρωτοβουλία, στο Συμβούλιο των Φυλακών Γρεβενών, καλώντας τηλεφωνικά τον υπογράφοντα συνήγορο την 29/4/2020 και δηλώνοντας ρητά την αρμοδιότητα του Συμβουλίου και την ετοιμότητά της να υλοποιήσει την ληφθησομένη απόφασή του. Την 30/4/2020, το Συμβούλιο των Φυλακών Γρεβενών αποφάσισε διά περιφοράς να κάνει δεκτό το από 28/4/2020 αίτημα του κρατουμένου για επαναμεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού και συγκεκριμένα, όπως ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η απόφαση αναφέρει: “έκανε δεκτό το αίτημα του κρατουμένου, ήτοι τη μεταγωγή του σε κατάστημα κράτησης πλησίον του ακαδημαϊκού ιδρύματος στο οποίο σπουδάζει”.

Κατόπιν τούτων, ο κρατούμενος υπέγραψε την από 30/4/2020 δήλωση λήξης της απεργίας πείνας και δίψας. Περαιτέρω, δια του υπογράφοντος συνήγορου, υπέβαλε, προς τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών διά της Προέδρου της, την από 4/5/2020 αίτηση/υπόμνημα μετά συνημμένου σχετικού, με την οποία αιτήθηκε τη λήψη αντιγράφου της απόφασης του Συμβουλίου η οποία διαβιβάστηκε και επισήμως στο Υπουργείο την 4/5/2020, καθώς και την παραγγελία της μεταγωγής του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Από τότε, σε επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες (Δευτέρα 4/5, Τρίτη 5/5 και Τετάρτη 6/5), καμία απάντηση επί των αιτήσεων/υπομνημάτων δεν υπήρξε στον υπογράφοντα συνήγορο, ούτε γραπτή ούτε προφορική. Ο μόνος που ανταποκρίθηκε ευγενικά ήταν ο υπασπιστής κ. Χ., ωστόσο δεν διέθετε περαιτέρω βέβαιες πληροφορίες χωρίς δική του ευθύνη. Με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης και το περιεχόμενο των εγγράφων το οποίο σας είναι ήδη γνωστό (για παράδειγμα την από 28/4/2020 απόφαση/έκκληση σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών όπου σας γνωστοποιείται ότι ο κρατούμενος θα χάσει “ανεξαρτήτως της θελήσεως του ίδιου” την υποτροφία την οποία δικαιούται αν παραμείνει σε φυλακή εκτός Αθηνών), προκύπτει σαφής πρόθεση εμπαιγμού του κρατουμένου, τον οποίο αντιμετωπίζετε ως “πολίτη β’ κατηγορίας” απαξιώντας ακόμα και να απαντήσετε (ανεξαρτήτως του περιεχομένου της απάντησής σας) στα έγγραφα αιτήματά του.

Απέναντι σε αυτόν τον εμπαιγμό και την απαξίωση, σας απαντούμε ότι ο Βασίλειος Δημάκης είναι ένας ελεύθερος στη συνείδηση και αξιοπρεπής άνθρωπος, κάτι που ίσως αδυνατείτε να δεχθείτε εκ του γεγονότος ότι είναι κρατούμενος. Για τελευταία φορά, απευθύνεται με την παρούσα προς εσάς και ζητά την υλοποίηση των αιτημάτων του, όπως αυτά αναπτύσσονται στις υποβληθείσες έγγραφες αιτήσεις/υπομνήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αγώνας του θα συνεχιστεί, είναι δε πλέον δεδομένο ότι οι ενέργειές σας ισοδυναμούν με βασανισμό του κρατουμένου και ως τέτοιες θα αντιμετωπιστούν».

Αθήνα, 7/5/2020,
Ο συνήγορος του Βασίλειου Δημάκη,
Καμπαγιάννης Αθανάσιος.