Πηγή: Alterthess.gr

Πρόστιμα στα ΕΛΠΕ ύψους 20.000 και 10.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα για την υπόθεση του φακελώματος ενός μεγάλου αριθμού κατοίκων του Κορδελιού και του Ευόσμου που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 ότι βρίσκονταν στα κιτάπια μιας ιδιωτικής εταιρείας που για λογαριασμό των ΕΛΠΕ κατέγραφε τις δραστηριότητες τους και τις πολιτικές τους πεποιθήσεις σχετικά με το θέμα της δυσοσμίας στην περιοχή.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε τα πρόστιμα για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 7 του ν. 2472/1997 και για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου, αντίστοιχα.

Μετά από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που έκαναν λόγο για παράνομη «χαρτογράφηση πολιτών» από την εταιρεία με την επωνυμία One Team για λογαριασμό των ΕΛΠΕ, η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα την περίπτωση επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που έλαβε χώρα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων και την άδεια της Αρχής, καθώς η επεξεργασία έλαβε χώρα πριν από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Η μελέτη αυτή 104 σελίδων, σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση της Αρχής, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και περιείχε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (πολιτικά φρονήματα, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, συμμετοχή σε ενώσεις προσώπων).

Η Αρχή ζήτησε διευκρινίσεις τόσο από την εταιρεία One Team όσο και από τα ΕΛΠΕ τα οποία επιβεβαίωσαν, όπως αναφέρεται, αρχικά τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού ανάμεσα στις δύο εταιρείες με αντικείμενο  «την υλοποίηση ολοκληρωµένου προγράµµατος προσέγγισης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης στην ευρύτερη περιοχή του Κορδελιού Θεσσαλονίκης», όπου τα ΕΛΠΕ διατηρούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ΕΛΠΕ «ποτέ δεν ενέκριναν ή απεδέχθησαν τη µελέτη αυτή, καθώς η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων συγκεκριµένων φυσικών προσώπων βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρµογής του συµφωνητικού και υπερβαίνει το σκοπό των συµφωνηθέντων υπηρεσιών, δεν τελεί σε συµφωνία µε τις αξίες και τις αρχές των ΕΛΠΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Υπό αδιευκρίνιστες δε συνθήκες η µελέτη αυτή διέρρευσε, µε αποτέλεσµα να τεθεί σε γνώση ευρέος κύκλου προσώπων».

Επιπλέον, τα ΕΛΠΕ ανέφεραν ότι µε την από 6.9.2017 δήλωση καταγγελίας προς την One Team κατήγγειλαν το ιδιωτικό συµφωνητικό. Κατά την εξέταση της υπόθεσης,όμως, δεν διαπιστώθηκε ούτε τεκμηριώθηκε νομιμοποιητική βάση για την υπό κρίση επεξεργασία και για τον λόγο αυτό κρίθηκε παράνομη και επιβλήθηκε αντίστοιχη κύρωση στον όμιλο ΕΛΠΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Κύρωση επιβλήθηκε και για τη μη λήψη μέτρων ασφαλείας για την παράνομη διαρροή στο διαδίκτυο.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει συγκεκριμένα ότι «η εταιρία One Team συνέλεξε, µεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικές µε πολιτικά φρονήµατα, συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση και συµµετοχή σε ενώσεις προσώπων, τα οποία, σύµφωνα µε την επίµαχη μελέτη, δραστηριοποιούνταν αναφορικά µε το πρόβληµα της δυσοσµίας που προερχόταν από τη λειτουργία των ΕΛΠΕ στην περιοχή της ∆υτικής Θεσσαλονίκης» συμπεραίνοντας ότι η One Team προέβη σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και δη ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων καθώς και ότι η επίµαχη συλλογή έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ανάληψης από την One Team συµβατικής υποχρέωσης βάσει του από 19/4/2017 ιδιωτικού συµφωνητικού που είχε συνάψει η εν λόγω εταιρία µε τα ΕΛΠΕ.

Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων δεν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός των ΕΛΠΕ ότι η One Team δεν λειτούργησε για λογαριασμό τους διότι τα ΕΛΠΕ παρέλαβαν την επίµαχη μελέτη ως ολοκλήρωση της Φάσης 1 µε ηλεκτρονική αλληλογραφία που τους εστάλη από την Οne Team στις αρχές Μαΐου 2017 και προχώρησαν τόσο στην καταβολή του συµφωνηθέντος τιµήµατος. Επιπλέον απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός των ΕΛΠΕ ότι από τα στοιχεία που προσκόμισαν στην Αρχή προκύπτει μη αποδοχή και άρνηση έγκρισης από τα ΕΛΠΕ της μελέτης.

Αντίθετα, η Αρχή επικαλείται την αναφορά στον όρο του ιδιωτικού συμφωνητικού  ότι «Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι µετά την ολοκλήρωση ή/και κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 θα συµφωνήσουν περαιτέρω για το βαθµό και την ένταση ενεργοποίησης της Φάσης 2», και άρα συνάγει ότι τα ΕΛΠΕ ενέκριναν την επίµαχη μελέτη και για τον λόγο αυτό προχώρησαν τόσο στην πληρωµή του συµφωνηθέντος τιµήµατος προς την ΟΝΕ ΤΕΑΜ, όσο και στη φάση 2 του συµφωνηθέντος προγράµµατος.

Δείτε σχετικά με την υπόθεση: Wikileaks Δυτικών Συνοικιών: Μια υπόθεση δύσοσμων παρακολουθήσεων – ένα άλυτο πρόβλημα δημόσιας υγείας

Τα ΕΛΠΕ δείχνει η έρευνα του ΑΠΘ για τη δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη