πρόσφυγες, μετανάστες, ευρώπη, θάνατος

Πηγή: Jo Di Graphics

Τα στοιχεία για την κάθε χρονιά έχουν ως εξής:

Παρακάτω τα ίδια στοιχεία χωρισμένα ανά έτος αλλά και ανά περιοχή: Ανατολική Μεσόγειος (Ελλάδα – Τουρκία), Κεντρική Μεσόγειος (Μάλτα, Ιταλία) και Δυτική Μεσόγειος (Ισπανία)