Πηγή: Ημεροδρόμος

Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό απευθύνει η Επιτροπή Απορριφθέντων Εκπαιδευτικών λόγω παραβόλου, των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 3ΕΑ/2019, 1ΓΤ/2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι 12.000 εκπαιδευτικοί έμειναν αδιόριστοι λόγω παραβόλων αξίας 3 ευρώ:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Οι υπογράφοντες σε αυτή την επιστολή είμαστε μέλη της Επιτροπής Απορριφθέντων Εκπαιδευτικών λόγω παραβόλου, των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 3ΕΑ/2019, 1ΓΤ/2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προς ενημέρωση σας για το πρόβλημα, το οποίο ανέκυψε κατά την επεξεργασία των αιτήσεων μας μέσω του Α.Σ.Ε.Π με αποτέλεσμα την μη συμπερίληψη μας στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων και με κίνδυνο την οριστική απόρριψή μας.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, προέκυψε σημαντικός αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τη διαδικασία. Πάνω από 12.000 εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στους πίνακες απορριφθέντων λόγω τεχνικών προβλημάτων, δυσλειτουργιών του συστήματος και ασαφειών, που προέκυψαν κατά τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των ηλεκτρονικών παραβόλων αξίας 3 €, που έπρεπε να συνυποβληθούν με την αίτηση κάθε υποψηφίου. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν επιτυχώς, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας και χωρίς να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής του παράβολου. Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως δεν αναφερόμαστε σ’ ένα γεγονός που εμπίπτει στα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις όπως αποδεικνύεται από τον τεράστιο αριθμό των απορριφθέντων εκπαιδευτικών στους εν λόγω εθνικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται μετά από δεκαετή τουλάχιστον αναμονή.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τον άδικο διετή αποκλεισμό μας από τους πίνακες διοριστέων και κατά συνέπεια και αναπληρωτών, όπως προβλέπει ο Ν.4589/2019, λόγω προβλημάτων-αστοχιών της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ σχετικά με τη διαδικασία καταβολής του παραβόλου των 3 Ευρώ. Άλλωστε η εκ των υστέρων μεταβολή της πλατφόρμας, η οποία πλέον καθοδηγεί με ακρίβεια τον ενδιαφερόμενο στην πληρωμή του παραβόλου, υποδηλώνει την παραδοχή της εν λόγω αστοχίας εκ μέρους του δημοσίου.

Είναι κοινώς παραδεκτό, πως εκπαιδευτικοί με δεκαετή και πλέον προσφορά, ως συμβασιούχοι στο δημόσιο σχολείο, δεν θα θέταμε σε κίνδυνο το εργασιακό μας μέλλον για το ευτελές ποσό των 3 ευρώ.

Βουλευτές της συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης με επίκαιρες ερωτήσεις ή κατάθεση τροπολογιών έχουν θέσει το ζήτημα στη Βουλή για την άμεση επίλυση του. Επιπλέον κι εμείς ως Επιτροπή Αγώνα, έχουμε επιδιώξει συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΑΣΕΠ και παρά το διάλογο που έχει ανοίξει δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και εν μέσω πανδημίας έχουμε περιέλθει σε ανεργία χιλιάδες επιστήμονες, πολλοί από εμάς έπειτα από 15 ή 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Το ζήτημα του παραβόλου παύει να είναι εκπαιδευτικό. Καθίσταται πλέον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, καθώς πάνω από 12.000 πολίτες τιμωρούνται για 3 ευρώ. Πάνω από 12.000 πολίτες αποκλείονται από τη δυνατότητα εργασίας για 3 χρόνια, καθώς σύμφωνα με τον Ν.4589/2019 αποκλείονται και από τη θέση συμβασιούχου αναπληρωτή λόγω ενιαίου πίνακα. Πάνω από 12.000 άνεργοι εκπαιδευτικοί, με αναπηρίες, ζευγάρια απορριφθέντων, οικογένειες με παιδιά, με δάνεια και οικονομικές υποχρεώσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ.

Καταλήγοντας, ελπίζουμε να επιληφθείτε του προβλήματός μας σχετικά με τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό, ώστε να μπορέσουμε να εργοδοτηθούμε άμεσα και ως συμβασιούχοι αναπληρωτές. Σε συμφωνία με τα αιτήματα του κλάδου μας, προτείνουμε και εμείς, το άνοιγμα των πινάκων, από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, σε Α’/θμια και Β’/θμια εκπαίδευση ώστε, να μας δοθεί έτσι η δυνατότητα, μέσω ετήσιας πρόσκλησης, να υποβάλουμε, με όλους τους ενδιαφερόμενους, αίτηση υποψηφιότητας, για την πρόσληψή μας ως μονίμων ή αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Κύριε Πρωθυπουργέ, εν αναμονή της απάντησής σας, γνωρίζουμε πως θα δείτε το πρόβλημα μας με κοινωνική ευαισθησία και θα ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματά μας.

Με τιμή

Οι απορριφθέντες εκπαιδευτικοί