Το Ισραήλ έχει εγκαταστήσει τουλάχιστον 15 χώρους διαχείρισης αποβλήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με νέα έρευνα της ισραηλινής B΄Tselem, οργάνωσης που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κατεχόμενες περιοχές. Όπως καταγγέλλει η οργάνωση η μεταφορά αποβλήτων στη Δυτική Όχθη είναι παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

apovl

Πηγή: ThePressProject

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, «έξι από τις εγκαταστάσεις διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα που απαιτούν ειδικές διεργασίες και ρυθμιστική εποπτεία λόγω των κινδύνων που αυτά δημιουργούν». Στα απόβλητα αυτά συμπεριλαμβάνονται μολυσματικά ιατρικά απόβλητα, τοξικές ουσίες, μέταλλα, μπαταρίες και άλλα υποπροϊόντα της ηλεκτρονικής βιομηχανίας. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση βασίζονται στις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αποβλήτων που λαμβάνουν αυτές οι εγκαταστάσεις και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα της B’Tselem, «εκμεταλλευόμενο την κατοχή της Δυτικής Όχθης, το Ισραήλ έχει θεσπίσει λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς στις βιομηχανικές ζώνες των οικισμών και ακόμη προσφέρει οικονομικά κίνητρα όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και κρατικές επιδοτήσεις. Αυτή η πολιτική έχει καταστήσει περισσότερο κερδοφόρα την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων στη Δυτική Όχθη από ό,τι στο εσωτερικό του Ισραήλ»

Όπως προσθέτει η ΜΚΟ, «οποιαδήποτε μεταφορά αποβλήτων στη Δυτική Όχθη συνιστάπαραβίαση του διεθνούς δικαίου», καθώς «οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου ορίζουν ότι ένα κατεχόμενο έδαφος ή οι πόροι του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των αναγκών της κατοχικής δύναμης ή την οικονομική ανάπτυξη.»

«Επιπλέον, η κατοχική δύναμη είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και υγιεινής στην κατεχόμενη περιοχή και πρέπει να παρέχει στους κατοίκους του κατεχόμενου εδάφους επαρκές βιοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας ».

Συνοπτικά, η B’Tselem καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η επεξεργασία των αποβλήτων στη Δυτική Όχθη είναι απλά μια ακόμη πτυχή της πολιτικής που έχει εφαρμόσει το Ισραήλ εδώ και πενήντα χρόνια, χρησιμοποιώντας τα παλαιστινιακά εδάφη για να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα».