Συνεχίζεται η συρρίκνωση του αριθμού των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το σχετικό Μητρώο των υπουργείων Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, το συνόλου των μισθοδοτούμενων από το ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται στους 567.197 υπαλλήλους, όπως καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία που εμφάνιζε η ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής μισθοδοτούμενων του δημοσίου, το μήνα Νοέμβριο του 2015.
Το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων εμφανίζεται σε περαιτέρω μείωση, με τη φθίνουσα πορεία του αριθμού των εργαζομένων να παρατηρείται και εντός της διάρκειας του 2015 (δείτε πίνακα παρακάτω).
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει η aftodioikisi.gr, οι δημόσιοι υπάλληλοι το Νοέμβριο του 2014, ανέρχονταν στους 579.164.
Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι, στη διάρκεια 12 μηνών, εμφανίζονται να μειώνονται κατά 11.967! Δηλαδή, περίπου 1.000 το μήνα! Γεγονός που προφανώς οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις.
Η σημερινή κατανομή των κρατικών λειτουργών ανά υπουργείο και τους φορείς που αυτά εποπτεύουν είναι η εξής:
Τακτικό Προσωπικό (εκτός ΝΠΙΔ):
Κυβερνητικοί – Πολιτειακοί Φορείς: 117
Βουλή: 1.183
Ανεξάρτητες Αρχές: 1.689
Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας / Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης: 414
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: 2.086
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 15.813
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 86.694
Υπουργείο Εξωτερικών: 1.898
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 16.519
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 64.968
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: 8.064
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού: 2.400
Υπουργείο Οικονομικών: 15.205
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: 792
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: 170.508
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: 7.166
Υπουργείο Υγείας: 77.832
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων: 4.505
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 6.780
ΟΤΑ: 82.564