Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας για μια πολύ μεγάλη στιγμή του Έθνους, με πρωταγωνιστή των Λοχία Άδωνι Γεωργιάδη.