Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας για τς «αυξήσεις» των εισοδημάτων και συγκεκριμένα του κατώτατου μισθού.