Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας βασισμένη στα βίντεο των: Αλέξανδρος Γαστεράρος/TPP, Παναγιώτης Σωτήρης, Σάββας Καρμανιόλας, Γιώργος Μουρμούρης, Marios Rafail Bikos, Μένουμε Ενεργοί