«Δεν θα ξεχάσουμε το 2020 καθόλου σύντομα» αναφέρουν οι δημιουργοί από τη σελίδα Cee-Roo.