Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας
Φωτογραφίες: Μάριος Λώλος, Γιάννης Κέμμος, Πάνος Κουφαλέξης