Μακεδονία, Μακεδονικό, Σκόπια, Πουλής

Ένα…πολύ ενδιαφέρον βίντεο ανέβασε η Ανασκόπηση του TPP. Με το σημαντικό ερώτημα: Ποιος δεν έχει τραγουδήσει για τη Μακεδονία;

https://www.facebook.com/konstantinos.poulis.5/posts/10157988848428998?__xts__%5B0%5D=68.ARCdjaajA8L1NLd9MZKewLdA7NnFNpBdSkizjhKiG9yxaS_1nASXXT4Di7EQu_xM60eXMUZO0zrOj6uP8WWDHLUvBguJMjRjac6NMSkhbS8o7dxl9mqpwUvSR8JgkZ1XGtmPbKN_sXtcLjx9b4QP66mp-jGEOx0GMiOQiPuORWG8AgVyAig424Mo2XOqjJUx01vOh8SSkRoB3f07YXYUD0Jhn0YeZWQ2WhRWIgs9qSSVaoPxtaFHsS-P6XFdilTuW8_creyMvj7Xb_bCGJPcGn0fieQPUvZA4ZFtcrTX_NjAWTsVRwUM7FlAKEi-OK4hdOT3O_JyGZCfKLgVEo40Sq8dgl5dRBAv&__tn__=-R