Αυτοί τώρα είναι εκεί για να «επιβάλουν τον νόμο»…