Ο Αποστόλης μιλάει με υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών που πήρε τηλέφωνο για έναν διαγωνισμό και την παραπέμπει από νούμερο σε νούμερο