«μάθετε στα παιδιά σας να μη φοβούνται την Ελληνική αστυνομία» λένε