Ο Πάνος Ζάχαρης σχολιάζει τις παροχές πριν από την εκλογική διαδικασία…

Πηγή: Το Ποντίκι