Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει μια γνωστή σύλληψη ενεχυροδανειστή…

Πηγή: Αυγή