Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει τα μαγαζιά «αγοράζω Χρυσό»…

Πηγή: Αυγή