Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει κάποιες…τελευταίες δικαστικές αποφάσεις.