Μια δημιουργία του Jo Di Graphics για την Τουρκία και ένα πιθανό επεισόδιο με την Τουρκία.