Η δολοφονία Φύσσα ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής και συντεταγμένης δράσης τάγματος εφόδου της ΧΑ

από το @JailGoldenDawn

Πηγή: Jo Di