Χάρτης ο οποίος απεικονίζει την τοποθεσία των παλιών και νέων προτεινόμενων στρατιωτικών βάσεων ξένων δυνάμεων στην Ελλάδα.

Πηγή: Jo Di Graphics