Σάββατο 30/10/2021

17.00-18.00 DJ selectah Mellow Mood
18.00-18.30 special guests
19.00-20.00 Κακο συναπαντημα
20.30-22.00 Dub Garden
22.30-00.00 SKG’s Dub Alliance
00.00 – 1.00 DJ selectah Mellow Mood (Boom Selectah Records)

SUBURBIA
Ακριβής διεύθυνση:
Ανακτημένο εργοστάσιο ΒΙΟΜΕ
Λαέρτου 21-23-25
https://goo.gl/maps/qFrsfPcteaNTm7399
Τρόποι πρόσβασης:
– Με ΜΜΜ: Λεωφορεία ΟΑΣΘ 02, 03, 01Ν
Στάση Ναυπηγεία. Περπάτημα 5′
– Με ΙΧ: Από λεωφόρο Γεωργικής σχολής ή από Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών (14ο χλμ)
—————————————
*Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
*Ο χώρος βρίσκεται υπο διαμόρφωση.
powered by Suburban Crew
Συνεργείo ιδεών, τεχνών και γεύσεων