Πέμπτη 28/10/2021, 14:30

Περικλής Βραχνός – βιολιά
Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος-κλαρίνο
Ιάκωβος Μωυσιάδης – λαούτο
Νίκος Βαρελάς – κρουστά

Διοργανώνεται από τους Suburban Crew στη ΣΕ ΒΙΟΜΕ, Λαέρτου 21-25, Θεσσαλονίκη.

Φυσικά & οικολογικά καθαριστικά & σαπούνια
Τηλ: 2313 031154
e shop: viomecoop.com
twitter: @SE_VIO_ME
facebook: @SEVIOME
blog: biom-metal.blogspot.gr
e-mails-infο&orders: [email protected]