Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει ένα (όχι μόνο) σύγχρονο αναδυόμενο ρεύμα ρατσισμού και φασισμού.

Πηγή: Αυγή