Πηγή: Κοσμοδρόμιο

Στην άμεση ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του εργασιακού νόμου Χατζηδάκη, οι οποίες καθιστούν έως και ανέφικτη την πραγματοποίηση απεργίας και προστατεύουν τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς προχώρησε η κυβέρνηση, με εγκύκλιο που εξέδωσε.

Διαπιστώνοντας το κύμα οργής που έχουν προκαλέσει τα διχαστικά μέτρα τα οποία ανακοίνωσε σχετικά με τον εμβολιασμό, φοβούμενη αντιδράσεις κατά την εφαρμογή των προβλέψεων του εργασιακού νόμου και βλέποντας ότι οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από τους νευραλγικούς τομείς της Υγείας και της Παιδείας, η κυβέρνηση ανέλαβε δράση.

Οι πέντε ρυθμίσεις-παγίδες της εγκυκλίου, θέτουν εμπόδια και δεσμεύσεις -ακόμη και έναντι της Δικαιοσύνης- στους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, σε τέτοιο βαθμό ώστε κυριολεκτικά θα πρέπει να… ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες προκειμένου να αποφασιστεί, πραγματοποιηθεί και επιτύχει μια απεργία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Καθιερώνεται το Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας στις επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων.Το προσωπικό αυτό -περίπου το 1/3 της υπηρεσίας- θα πρέπει να καταγράφεται και το κείμενο να επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη, τέσσερις μέρες πριν από την έναρξη της απεργίας. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις όπως τα μέσα σταθερής τροχιάς ουσιαστικά δεν θα πραγματοποιείται κινητοποίηση καθώς εμπλέκονται εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν.

Η Ελάχιστη Εγγυημένη Υπηρεσία εφαρμόζεται στους εξής κλάδους:

α)  Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

β) Διύλισης και διανομής ύδατος.

γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.

δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.

ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων.

η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.

θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Τα συνδικάτα, έχουν την ευθύνη για την προστασία του δικαιώματος στην εργασία, όσων δεν συμμετέχουν στην απεργία. Μάλιστα, εάν διαπιστωθεί άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος εργαζομένων, τότε η απεργία διακόπτεται με απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Ουσιαστικά, απαγορεύεται και διώκεται η απεργιακή περιφρούρηση, ενώ παρέχεται άνεση κινήσεων στους εργοδοτικούς απεργοσπαστικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα προχωρούν σε ανεπίσημο αλλά ουσιαστικό lock out.

  • Προβλέπεται αστική ευθύνη για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ισχύουν για την κήρυξη μιας απεργίας. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή διαλόγου ανάμεσα στα δύο μέρη, στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, πριν από την πραγματοποίηση απεργίας. Συνέπεια, η κινητοποίηση εργαζομένων κατόπιν εορτής.
  • Απαγορεύεται η κήρυξη απεργίας κατά του ίδιου εργοδότη και την ίδια ημερομηνία από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εφόσον η απεργία που κήρυξε η πρωτοβάθμια οργάνωση έχει κριθεί παράνομη.
  • Παραμένει η υποχρέωση ειδοποίησης του εργοδότη για απεργίες και στάσεις εργασίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγματοποίησή τους (4 ημέρες για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας). Η προειδοποίηση γίνεται πλέον μόνο εγγράφως και επιδίδεται στον εργοδότη με δικαστικό επιμελητή. Με δεδομένη την “βιομηχανία αγωγών” των τελευταίων ετών κατά των κινητοποιήσεων από εργοδότες, με την συμμετοχή και κυβερνητικών στελεχών, η πλειονότητα των απεργιών θα κρίνεται παράνομη ή/και καταχρηστική, οπότε θα σταματά εν τη γενέσει της.
  • Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο για τις συνδικαλιστικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις και μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση έχουν δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και κατάρτισης συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η υποχρέωση ένταξης στο μητρώο, δεν ισχύει για τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Ωστόσο, στο μητρώο θα έχουν πρόσβαση και οι δύο πλευρές. Άρα στα αρχεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, μετατρέποντας την διαδικασία σε ηλεκτρονικό φακέλωμα.