Πηγή: Rosa

Την αντιμεταρρυθμιστική και αντι-κοινωνική της πολιτική συνεχίζει η κυβέρνηση, η οποία μετά το αντεργατικό νομοσχέδιο συνεχίζει με το ασφαλιστικό, ώστε να σαρώσει ό,τι έχει απομείνει.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης κατέθεσε μέσα στη νύχτα το νομοσχέδιο για τη θέσπιση νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικών συντάξεων.

Το νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» αποτελείται από τρία Μέρη. Το Α΄ Μέρος περιέχει εισαγωγικές διατάξεις, το Β΄ Μέρος διατάξεις για την Ίδρυση του Ταμείου, το Σύστημα Διακυβέρνησης του Ταμείου και τις ρυθμίσεις για την Στελέχωση του Ταμείου, ενώ το Γ΄ Μέρος περιλαμβάνει τις διατάξεις για την λειτουργία του Ταμείου. Το Δ΄ Μέρος του σχεδίου νόμου περιέχει τη ακροτελεύτια διάταξη με την έναρξη ισχύος του νόμου μετά τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.

Το νέο σύστημα ιδιωτικών συντάξεων θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, που προέρχεται από τη φορολογία όλων των Ελλήνων πολιτών, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά». Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου, η τεράστια δημοσιονομική δαπάνη που προκαλείται από τη μετάβαση στο νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων προβλέπεται να καλυφθεί από επιχορήγηση του προϋπολογισμού.

Όπως δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών, το αποτέλεσμα θα είναι ιδιωτικές συντάξεις για τους νέους, που θα μπουν στην ασφάλιση από την 1η Ιανουαρίου 2022 καθώς και για όλους όσοι εργάζονται, επιθυμούν να αλλάξουν σύστημα και είναι κάτω των 35 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν στο παρελθόν, είχε εκφράσει ενστάσεις λόγω του αντίκτυπου που πρόκειται να έχει στο δημοσιονομικό χρέος της χώρας και αναμένεται να φτάσει έως και τα 70 δισ. ευρώ.