Ο Τάσος Αναστασίου αποτυπώνει την καταστροφή και την αλληλεγγύη

Πηγή Αυγή