Ένα παλιότερο σκίτσο του Altan για το περιοδικό Βαβέλ