Ο Latuff για την μεγάλη νίκη του κινήματος BDS, στην Ιρλανδία όπου απαγορεύτηκαν τα εμπορεύματα που έρχονται από τους εποικισμούς

Πηγή: Mondoweiss