Από το γελοιογραφικό χρονικό “ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΣΩΣΙΜΟ” του John Antónostyle=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4405412761594943″
data-ad-slot=”5917289280″>