Ο Άγγελος Ευαγγελάτος για τις συγκεντρώσεις, σχετικά με το Μακεδονικόstyle=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-4405412761594943″
data-ad-slot=”1170329256″
data-ad-format=”auto”>