Πηγή: Ημεροδρόμος

Την ώρα που η ακρίβεια «τσακίζει» τα εκατομμύρια κατοίκους των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αξιωματούχοι της λαμβάνουν αμοιβές που, κυριολεκτικά, ζαλίζουν! 

Μάλιστα, σύμφωνα δημοσίευμα της «Βild» (4/1/2023) οι αξιωματούχοι της «αγίας» Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετοιμάζονται να λάβουν αυξήσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, οι μισθοί τους αυξήθηκαν από τα μέσα του περσινού έτους κατά 2,4% σε σχέση με τις αρχές Ιανουαρίου του 2022 ενώ η νέα αύξηση 7% θα ισχύσει αναδρομικά από τον Ιούλιο.

Έτσι, οι μισθοί, σύμφωνα με το δημοσίευμα του cnn.gr (5/1/2023), που αναφέρεται και στο δημοσίευμα της «Βild», διαμορφώνονται ως εξής:

– Ο βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσουλας φον ντερ Λάιεναυξάνεται κατά 2.044 ευρώ σε σχέση με το 2021 και θα φτάνει στα 31.250 ευρώ. Μάλιστα μαζί με το επίδομα για τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι μηνιαίες απολαβές της θα πλησιάσουν τα 36.000 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, η πρόεδρος της Κομισιόν γίνεται η πρώτη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με μισθό που ξεπερνά τα 30 χιλιάδες ευρώ.

– Οι Επίτροποι της Ε.Ε. θα λάβουν επιπλέον 1.667 ευρώ με τον μισθό τους να ανέρχεται στα 25.475 ευρώ.

 Τα επιδόματα των 705 ευρωβουλευτών θα αυξηθούν σχεδόν κατά 700 ευρώ, με τους μισθούς τους να διαμορφώνονται στα 10.495 ευρώ τον μήνα – επίσης για πρώτη φορά θα ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ.

– Διοικητικοί υπάλληλοι της Ευρωβουλής: Ο κατώτατος βασικός μισθός ενός εργαζόμενου στην Ευρωβουλή θα αυξηθεί κατά 214 ευρώ φθάνοντας τα 3.272 ευρώ και ο υψηλότερος κατά 1.483 ευρώ, αγγίζοντας τα 22.646 ευρώ.

Αμοιβές και επιδόματα ευρωβουλευτών 

Nα σημειωθεί ότι σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της (europarl.europa.eu),αυτή τη στιγμή, ο μηνιαίος προ φόρων μισθός των ευρωβουλευτών ανέρχεται, από την 1η Ιουλίου 2022, βάσει του ενιαίου καθεστώτος, σε 9.808,67 ευρώ. Ο μισθός καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του κοινοβουλίου και υπόκειται σε φόρο προς την ΕΕ και ασφαλιστικές εισφορές, μετά από τα οποία ο μισθός ανέρχεται σε 7.647,13 ευρώ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν εθνικούς φόρους στον μισθό αυτόν. Ο βασικός μισθός έχει οριστεί στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Βάσει του καθεστώτος, «οι πρώην βουλευτές δικαιούνται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ισούται με το 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της εντολής. Δεν υπερβαίνει το 70% συνολικά».

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν αποζημιώσεις «για την κάλυψη εξόδων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων».

Αυτή η αποζημίωση «αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων στο κράτος μέλος εκλογής, όπως τα έξοδα διοίκησης του γραφείου του βουλευτή, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού». Το ποσό «αυτής της αποζημίωσης ανέρχεται στα 4.778 ευρώ μηνιαίως για το 2022».

«Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως οι σύνοδοι της Ολομέλειας και οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο», αναφέρεται και σημειώνεται:

«Το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων που αγοράζουν οι βουλευτές για να παραστούν στις εν λόγω συνεδριάσεις επιστρέφεται σε αυτούς κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών έως την τιμή αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριμένης θέσης «Δ» ή παρόμοιας, την τιμή σιδηροδρομικού εισιτηρίου πρώτης θέσης ή σε κατ’ αποκοπή ποσό 0,56 ευρώ ανά χιλιόμετρο (με ανώτατο όριο τα 1000 χιλιόμετρα) για τα ταξίδια με αυτοκίνητο, επιπλέον των κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων που υπολογίζονται σε συνάρτηση με την απόσταση και τη διάρκεια της αποστολής και προορίζονται να καλύπτουν τα υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με το ταξίδι (για παράδειγμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, υπέρβαρο αποσκευών ή έξοδα κράτησης).

Για τα «λοιπά έξοδα» αναφέρεται:

«Οι βουλευτές οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ταξιδεύουν συχνά εκτός ή εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις (για παράδειγμα, για να παραστούν σε διάσκεψη ή για να πραγματοποιήσουν επίσκεψη εργασίας).

Εν προκειμένω, για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους οι βουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και των συναφών εξόδων έως το ποσό των 4 716 ευρώ ετησίως. Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα».

Επίσης:

– «Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση 338 ευρώ ανά ημέρα για να καλύψει το σύνολο των άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι βουλευτές κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν την παρουσία τους υπογράφοντας έναν από τους επίσημους καταλόγους που έχουν ανοιχτεί για το σκοπό αυτό.

– Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες. Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 169 ευρώ (πάντα υπό την προϋπόθεση της υπογραφής καταλόγου παρουσιών), ενώ τα έξοδα στέγασης επιστρέφονται χωριστά».

Επιπλέον:

«Οι ευρωβουλευτές δικαιούνται επιστροφή των δύο τρίτων των ιατρικών τους εξόδων. Εκτός από το ποσοστό επιστροφής που λαμβάνουν, οι αναλυτικοί κανόνες και οι διαδικασίες αυτού του συστήματος είναι οι ίδιοι με αυτούς που καλύπτουν τους μόνιμους υπαλλήλους της ΕΕ.

– Στο τέλος της περιόδου της θητείας τους, οι ευρωβουλευτές δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση ίση με τον μισθό τους, για έναν μήνα κάθε έτους της θητείας τους. Η μέγιστη διάρκεια καταβολής αυτής της αποζημίωσης είναι δύο έτη. Σε περίπτωση που πρώην βουλευτής του ΕΚ λάβει εντολή σε άλλο κοινοβούλιο ή αναλάβει δημόσιο αξίωμα, ο μισθός που λαμβάνεται από αυτή τη νέα λειτουργία συμψηφίζεται με τη μεταβατική αποζημίωση. Αν κάποιος ή κάποια ευρωβουλευτής δικαιούται ταυτόχρονα και σύνταξη λόγω γήρατος ή σύνταξη αναπηρίας, οφείλει να επιλέξει μεταξύ αυτών και της μεταβατικής αποζημίωσης

Το Κοινοβούλιο παρέχει στους ευρωβουλευτές εξοπλισμένα γραφεία τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές μπορούν να χρησιμοποιούν τα επίσημα οχήματα του Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων όταν βρίσκονται σε μία εκ των δύο πόλεων».

Στις «διατάξεις σχετικά με το προσωπικό» αναφέρεται:

«Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους βοηθούς τους εντός των ορίων ενός συνολικού κονδυλίου που καθορίζεται από το Κοινοβούλιο και υπό τους όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο πέντε των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών.

Το 2020, το διαθέσιμο ανώτατο μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 25 442 € ανά βουλευτή. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στους βουλευτές αλλά χορηγείται ως μισθός στους βοηθούς που πληρούν τους σχετικούς όρους και διαθέτουν έγκυρη σύμβαση καθώς και στους οργανισμούς που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τους φόρους επί των μισθών».

 

ΚΚΕ: Οι νέες αυξήσεις στις αμοιβές επιτρόπων και ευρωβουλευτών συνιστούν πρόκληση 

 

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν νέες αυξήσεις των αμοιβών και μάλιστα κατά χιλιάδες ευρώ, της Προέδρου της Κομισιόν, των λοιπών Επιτρόπων και των ευρωβουλευτών, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει ότι το υπέρογκο ύψος των αμοιβών τους είναι απαράδεκτο, συνιστά πρόκληση για τις εργατικές-λαϊκές οικογένειες που βασανίζονται από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, με τους πενιχρούς μισθούς που τους έχει καταδικάσει η αντιλαϊκή πολιτική κεφαλαίου-ΕΕ και αστικών κυβερνήσεων. Ο διαχρονικός ισχυρισμός των αστικών κομμάτων ότι οι παχυλές, προκλητικές, αμοιβές του πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου απαιτούνται δήθεν για να μην πέφτει στον «πειρασμό» της δωροδοκίας από συμφέροντα, δεν χρειαζόταν τις αποκαλύψεις για την έκταση της σήψης στα όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη της για να καταρριφθεί. Πολύ δε περισσότερο σήμερα προκαλεί αγανάκτηση.

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει τη μείωση των αμοιβών – «μισθών» και κάθε είδους «αποζημιώσεων», «επιδομάτων» και διαφόρων σχετικών προνομίων ευρωβουλευτών και Επιτρόπων, όπως μόλις πρόσφατα έκανε με την υπερψήφιση σχετικών τροπολογιών στην έκθεση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2023, στις 19 Οκτώβρη 2022, που απορρίφθηκαν βέβαια σύσσωμες από Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθερους και Πράσινους, όπως και από τους ευρωβουλευτές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ενώ αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν λευκό! Πρόκειται για μία ακόμη επιβεβαίωση των θέσεων του ΚΚΕ, ότι η ένωση αυτή των μονοπωλίων αποτελεί προπύργιο των συμφερόντων του κεφαλαίου, σάπιο οικοδόμημα, βαθιά εχθρικό για τον εργαζόμενο λαό.